HCM Content

Kategorie: Pluginy, HCM

Přidává HCM pro vkládání obsahu ze stránek a článků do dalších stránek a článků. Lze použít namísto duplikování informací.

Popis

Plugin HCM Content je užitečný nástroj pro webové stránky, který umožňuje načítat a vkládat obsah ze systémových stránek nebo článků pomocí HCM. Umožňuje snadno a efektivně integrovat obsah z různých částí webu do obsahu jiné stránky. Snižuje nutnost duplikování stejných informací pro odlišné stránky.

Použití HCM

Obsah stránky

[ hcm]page_content, id[/hcm]
[ hcm]page_content, 12[/hcm]
[ hcm]page_content, 12-13-14[/hcm]
  1. id - čáselné id stránky nebo více id oddělených pomlčkami

Obsah článku

[ hcm]article_content, id[/hcm]
[ hcm]article_content, 67[/hcm]
[ hcm]article_content, 'lorem-ipsum-slug'[/hcm]
  1. id - číselný nebo textový identifikátor článku

Konfigurace

Administrace » Pluginy » Extend pluginy » HCM content » Konfigurovat
  • HTML šablona pro obalení dat načtené stránky
  • HTML šablona pro obalení dat načteného článku

Vlastní šablona

Pro obalení obsahu je možné v konfiguraci pluginu nastavit vlastní šablonu, která obsahuje i zástupné znaky pro některá data (%id%, %slug%, %perex%, %picture% (pro článek), %content%).

<div class="hcm-page-%id%">%perex%<hr>%content%</div>

Stažení