Administrace

Sitemap XML

Sitemap XML

Plugin generuje soubor sitemap.xml a automaticky ho aktualizuje při změnách obsahu na webu pro lepší indexaci a SEO.

Article End

Plugin umožňuje nastavit datum ukončení platnosti článku, což pomáhá spravovat, kdy má být článek zveřejněn a kdy má být stažen z webu.

Custom Head Resources

Umožnuje registraci vlastních zdrojů (CSS/JS) do hlavičky webu.

Markdown

Formátování obsahu stránek pomocí jednoduché syntaxe Markdown.

Backlinks (zpětné odkazy)

Umožňuje zobrazení zpětných odkazů pro zanořené stránky a nastavení vlastních.

System Plus

System Plus

Drobná grafická a funkční vylepšení systémového rozhraní.

WYSIWYG TinyMCE

WYSIWYG TinyMCE

WYSIWYG editor TinyMCE 6 lze použít jako editor obsahu stránek a článků.

Aktualizováno pro SL 8.1.0

Admin Dark

Admin Dark

Přepnutí administrace do tmavého režimu, bez ohledu na původní barevné nastavení systému.

BoxMover

BoxMover

Nástroj pro snažší přesouvání obsahových boxů mezi motivy.