Konzole

SunLight konzole je volitelná součást SunLight CMS která poskytuje užitečné příkazy, které lze spouštět z terminálu.

Instalace

Projekty vycházející z https://github.com/sunlight-cms/skeleton (viz instalace) již obsahují nakonfigurovanou konzoli, která automaticky stáhne systémové soubory při spouštění composer install a composer update.

Pokud váš projekt konzoli neobsahuje, je možné ji doinstalovat pomocí následujícího příkazu:

composer require sunlight-cms/console

(Je potřeba mít Composer.)

Poté je potřeba do vašeho composer.json přidat následující:

"extra": {
  "sunlight-console": {
    "cms": {
      "version": "8.1.1"
    }
  }
}

Použití

Příkazy je možné spouštět z terminálu následovně:

bin/console příkaz

Podporované příkazy

backup.createvytvořit úplnou zálohu do .zip
cache.clearsmazat cache
cms.downloadstáhnout soubory CMS
cms.infozobrazit informace o CMS
cms.patchaplikovat patch .zip soubor
config.createvytvořit prázdný config.php
config.dumpzobrazit nastavení v config.php
config.setzměnit nastavení v config.php
db.dumpexportovat databázi do .sql souboru
db.importimportovat .sql soubor do databáze
db.queryspustit SQL dotaz
log.monitormonitorovat log
log.searchprohledat log
plugin.actionspustit akci pluginu
plugin.installnainstalovat plugin z URL nebo .zip souboru
plugin.listzobrazit seznam pluginů
plugin.showzobrazit informace o pluginu
project.dump-configzobrazit konfiguraci projektu
user.reset-passwordresetovat/změnit heslo daného uživatele
helpzobrazit nápovědu

Pro seznam příkazů včetně argumentů spusťte bin/console help.

Viz https://github.com/sunlight-cms/console pro kompletní dokumentaci.