HCM moduly

HCM moduly jsou speciální značky pomocí kterých lze vkládat dynamický obsah.

Je možné je použít v hlavním obsahu stránek, článku a boxů.

Seznam HCM modulů

Navigace
menu Jednoúrovňové menu
menu_tree Stromové menu
menu_subtree Stromové podmenu
usermenu Uživatelské menu
path Cesta (URL)
mailto Odkaz na e-mail (s náhradou zavináče)
linkart Odkaz na článek
linkpage Odkaz na stránku
Aktivní prvky
search Vyhledávací formulář
mailform E-mailový formulář
poll Anketa
sbox Shoutbox
Články
articles Výpis článků
countart Počet článků
Uživatelé
users Výpis uživatelů
countusers Počet uživatelů
recentposts Nejnovější komentáře
Média
galimg Výpis obrázků z existující galerie
gallery Vytvoření galerie ze složky
img Obrázek
randomfile Náhodné soubory nebo obrázky
Obsah
perex Zobrazení dlouhého popisu aktuální stránky
msg Systémová hláška
lang Zobrazit překlad
file Zobrazení obsahu souboru
filesize Zobrazení velikosti souboru
php_include Spustit PHP skript
php_highlight Zobrazení obarveného PHP kódu
source Zobrazení kódu
Podmíněný obsah
notpublic Zobrazení obsahu na základě stavu přihlášení
levelcontent Zobrazení obsahu od určité úrovně uživatele
levelcontent2 Zobrazení obsahu v určitém rozsahu úrovní
Systém
date Zobrazení data
menu Jednoúrovňové menu

Syntaxe

[hcm]menu, od, do, trida[/hcm]

Argumenty

 1. od - minimální pořadí stránky
 2. do - maximální pořadí stránky
 3. trida - vlastní CSS třída
menu_tree Stromové menu

Syntaxe

[hcm]menu_tree, od, do, max_hloubka, trida[/hcm]

Argumenty

 1. od - minimální pořadí stránky
 2. do - maximální pořadí stránky
 3. max_hloubka - maximální počet úrovní stromu
 4. trida - vlastní CSS třída
menu_subtree Stromové podmenu

Syntaxe

[hcm]menu_subtree, id_stranky, od, do, max_hloubka, trida[/hcm]

Argumenty

 1. id_stranky - ID hlavní stránky (-1 = aktuální stránka)
 2. od - minimální pořadí stránky
 3. do - maximální pořadí stránky
 4. max_hloubka - maximální počet úrovní stromu
 5. trida - vlastní CSS třída
usermenu Uživatelské menu

Syntaxe

[hcm]usermenu[/hcm]
path Cesta (URL)

Syntaxe

[hcm]path, cesta[/hcm]

Argumenty

 1. cesta - cesta, která má být vygenerována (od základní adresy systému)

Poznámky

 • výstupem bude např. /o-nas/kontakt
mailto Odkaz na e-mail (s náhradou zavináče)

Syntaxe

[hcm]mailto, email[/hcm]

Argumenty

 1. email - e-mailová adresa
linkart Odkaz na článek

Syntaxe

[hcm]linkart, id, text, nove_okno[/hcm]

Argumenty

 1. id - číselný nebo textový identifikátor článku
 2. text - text odkazu
 3. nove_okno - odkázat do nového okna (true / false)
linkpage Odkaz na stránku

Syntaxe

[hcm]linkpage, id, text, nove_okno[/hcm]

Argumenty

 1. id - textový nebo číselný identifikátor stránky
 2. text - text odkazu
 3. nove_okno - odkázat do nového okna (true / false)
mailform E-mailový formulář

Syntaxe

[hcm]mailform, adresa, predmet[/hcm]

Argumenty

 1. adresa - adresa příjemce
 2. predmet - předvyplněný předmět
poll Anketa

Syntaxe

[hcm]poll, id[/hcm]

Argumenty

 1. id - ID ankety
sbox Shoutbox

Syntaxe

[hcm]sbox, id[/hcm]

Argumenty

 1. id - ID shoutboxu
articles Výpis článků

Syntaxe

[hcm]articles, typ, pocet, perex, info, kategorie[/hcm]

Argumenty

 1. typ - možné hodnoty:
  • new - nejnovější
  • views - nejvíce zobrazované
  • rating - nejlépe hodnocené
  • ratenum - nejčastěji hodnocené
  • random - náhodné
  • rated - nedávno hodnocené
  • commented - nedávno okomentované
  • most-comments - nejvíce komentované
 2. pocet - počet článků
 3. perex - možné hodnoty:
  • no-perex - nezobrazovat perex
  • perex - zobrazovat perex
  • perex-image - zobrazovat perex i obrázek
 4. info - zobrazovat informace (true / false)
 5. kategorie - omezení na konkrétní kategorie (seznam ID oddělený pomlčkami)
countart Počet článků

Syntaxe

[hcm]countart, kategorie[/hcm]

Argumenty

 1. kategorie - seznam ID kategorií oddělený pomlčkami (nepovinné)
users Výpis uživatelů

Syntaxe

[hcm]users, razeni, pocet[/hcm]

Argumenty

 1. razeni - možné hodnoty:
  • activity - čas poslední aktivity
  • comment-count - počet komentářů
  • article-rating - hodnocení článků
  • new - nejnovější uživatelé
 2. pocet - max. počet uživatelů (výchozí je 5)
countusers Počet uživatelů

Syntaxe

[hcm]countusers, skupiny[/hcm]

Argumenty

 1. skupiny - seznam ID skupin oddělený pomlčkami (nepovinné)
recentposts Nejnovější komentáře

Syntaxe

[hcm]recentposts, limit, stranky, omezeni_typu[/hcm]

Argumenty

 1. limit - max. počet komentářů (výchozí je 10)
 2. stranky - seznam ID stránek oddělený pomlčkami (nepovinný, může být prázdný)
 3. omezeni_typu - možné hodnoty:
  • section - komentáře v sekcích
  • article - komentáře v článcích
  • book - komentáře v knihách
  • topic - odpovědi v tématech
  • plugin - plugin komentáře
galimg Výpis obrázků z existující galerie

Syntaxe

[hcm]galimg, galerie, typ, rozmery, limit[/hcm]

Argumenty

 1. galerie - seznam ID galerií oddělený pomlčkami (může být prázdné)
 2. typ - možné hodnoty:
  • random - náhodný
  • order - dle pořadí
  • new - nejnovější
 3. rozmery - velikost miniatury, viz specifikace velikosti miniatur
 4. limit - max. počet obrázků, výchozí je 1
img Obrázek

Syntaxe

[hcm]img, cesta, rozmery, titulek, lightbox[/hcm]

Argumenty

 1. cesta - cesta k obrázku, např. upload/obrazek.jpg
 2. rozmery - velikost miniatury, viz specifikace velikosti miniatur
 3. titulek - titulek obrázku
 4. lightbox - lightbox skupina (pro seskupení více obrázků do 1 galerie)

Poznámky

 • obrázek musí být v upload/ nebo v jeho podadresářích
randomfile Náhodné soubory nebo obrázky

Syntaxe

[hcm]randomfile, cesta, typ, pocet, rozmery_nahledu[/hcm]

Argumenty

 1. cesta - cesta k adresáři, např. upload/soubory
 2. typ - možné hodnoty:
  • text - textové soubory (.txt, .htm, .html) - výchozí
  • image - obrázky
 3. pocet - max. počet položek (výchozí je 1)
 4. rozmery_nahledu - rozměry náhledu, pokud je typ = image, viz specifikace velikosti miniatur

Poznámky

 • adresář musí být v upload/ nebo v jeho podadresářích
perex Zobrazení dlouhého popisu aktuální stránky

Syntaxe

[hcm]perex, odstavec[/hcm]

Argumenty

 1. odstavec - vytvořit odstavec (true / false)
msg Systémová hláška

Syntaxe

[hcm]msg, typ, text, html[/hcm]

Argumenty

 1. typ - možné hodnoty:
  • ok - úspěch / informace
  • warn - varování
  • err - chyba
 2. text - text hlášky
 3. html - zobrazit text hlášky jako HTML (true / false; výchozí je true)
lang Zobrazit překlad

Syntaxe

[hcm]lang, klic, ...nahrady[/hcm]

Argumenty

 1. klic - klíč k přeložení, např. "global.help"
 2. ...nahrady - jeden nebo více párů řetězců k nahrazení, např. %znacka%, "hodnota-znacky"
file Zobrazení obsahu souboru

Syntaxe

[hcm]file, soubor[/hcm]

Argumenty

 1. soubor - cesta k souboru, např. upload/soubor.txt

Poznámky

 • obsah PHP skriptů a jiných "nebezpečných" souborů není možné zobrazit
 • soubor musí být v upload/ nebo v jeho podadresářích
filesize Zobrazení velikosti souboru

Syntaxe

[hcm]filesize, soubor[/hcm]

Argumenty

 1. soubor - cesta k souboru, např. upload/soubor.zip

Poznámky

 • soubor musí být v upload/ nebo v jeho podadresářích
php_include Spustit PHP skript

Syntaxe

[hcm]php_include, kod, ...argumenty[/hcm]

Argumenty

 1. kod - cesta k PHP skriptu
 2. ...argumenty - jeden nebo více argumentu (pro skript jsou pak dostupné v proměnné $args)

Poznámky

 • skript musí být v upload/ nebo v jeho podadresářích
php_highlight Zobrazení obarveného PHP kódu

Syntaxe

[hcm]php_highlight, kod[/hcm]

Argumenty

 1. kod - PHP kód
source Zobrazení kódu

Syntaxe

[hcm]source, kod[/hcm]

Argumenty

 1. kod - kód
notpublic Zobrazení obsahu na základě stavu přihlášení

Syntaxe

[hcm]notpublic, pro_prihlasene, pro_neprihlasene[/hcm]

Argumenty

 1. pro_prihlasene - obsah pro přihlášené
 2. pro_neprihlasene - obsah pro nepřihlášené (nepovinný)
levelcontent Zobrazení obsahu od určité úrovně uživatele

Syntaxe

[hcm]levelcontent, uroven, vyhovujici_obsah, nevyhovujici_obsah[/hcm]

Argumenty

 1. uroven - minimální úroveň
 2. vyhovujici_obsah - obsah zobrazený od minimální úrovně
 3. nevyhovujici_obsah - obsah zobrazený pod minimální úrovní (nepovinný)
levelcontent2 Zobrazení obsahu v určitém rozsahu úrovní

Syntaxe

[hcm]levelcontent2, min_uroven, max_uroven, vyhovujici_obsah, nevyhovujici_obsah[/hcm]

Argumenty

 1. min_uroven - minimální úroveň
 2. max_uroven - minimální úroveň
 3. vyhovujici_obsah - obsah zobrazený v daném rozsahu úrovní
 4. nevyhovujici_obsah - obsah zobrazený mimo rozsah úrovní (nepovinný)
date Zobrazení data

Syntaxe

[hcm]date, format, cas[/hcm]

Argumenty

 1. format - formát data podporovaný PHP funkcí date()
 2. cas - číslo (unix timestamp) nebo hodnota kompatibilní s strtotime(), výchozí je aktuální čas

Specifikace velikosti miniatur

Velikost miniatury je specifikována ve formátu "šířkaxvýška", např. 128x96.

Podporované modifikátory

Způsoby zmenšení
fill zmenšit obrázek tak, aby vyplnil uvedené rozměry (výchozí nastavení)
fit zmenšit obrázek tak, aby se celý vešel do uvedených rozměrů
fit-x zmenšit obrázek tak, aby se na šířku vešel do uvedených rozměrů
fit-y zmenšit obrázek tak, aby se na výšku vešel do uvedených rozměrů
Nastavení zmenšení
keep nezvětšovat menší obrázky
pad vyplnit prázdné místo (pouze pro režimy fit)
#xxxxxx nastavit barvu pozadí (vypne průhlednost)
#xxx nastavit barvu pozadí - zkrácený zápis barvy (vypne průhlednost)
Nastavení zarovnání
center zarovnat obrázek na střed (výchozí nastavení)
top-left zarovnat obrázek doleva nahoru
top zarovnat obrázek nahoru na střed
top-right zarovnat obrázek doprava nahoru
left zarovnat obrázek doleva na střed
right zarovnat obrázek doprava na střed
bottom-left zarovnat obrázek doleva dolů
bottom zarovnat obrázek dolů na střed
bottom-right zarovnat obrázek doprava dolů