Diskuse

Téma: Problém migrace na 8.0.1

Ahoj, tak zkouším migraci na novou verzi. PHP 7.4, MySQL nějaká 8.0.X. Po náhrání souborů práva změněny na 755, nicméně dostávám chybu:

Chyba
mysqli_sql_exception: Table 'sdh-cesov_cz.sunlight-articles' doesn't exist in /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/Database.php:103
Stack trace:
#0 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/Database.php(103): mysqli->query()
#1 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/DatabaseLoader.php(30): Sunlight\Database\Database::query()
#2 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/SqlReader.php(98): Sunlight\Database\DatabaseLoader::Sunlight\Database\{closure}()
#3 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/SqlReader.php(186): Sunlight\Database\SqlReader->Sunlight\Database\{closure}()
#4 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/DatabaseLoader.php(34): Sunlight\Database\SqlReader->read()
#5 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/PatchInstaller.php(108): Sunlight\Database\DatabaseLoader::load()
#6 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/MigrationRunner.php(39): Sunlight\Migrator\PatchInstaller->loadSqlDump()
#7 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/PatchInstaller.php(33): Sunlight\Migrator\MigrationRunner->doInstall()
#8 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(703): Sunlight\Migrator\PatchInstaller->install()
#9 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(443): Sunlight\Migrator\MigrationDatabaseStep->doSubmit()
#10 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(267): Sunlight\Migrator\Step->handleSubmit()
#11 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(870): Sunlight\Migrator\StepRunner->run()
#12 {main}

Next Sunlight\Database\DatabaseException: Table 'sdh-cesov_cz.sunlight-articles' doesn't exist

SQL: RENAME TABLE `sunlight-articles` TO `sdh_article` in /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/Database.php:109
Stack trace:
#0 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/DatabaseLoader.php(30): Sunlight\Database\Database::query()
#1 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/SqlReader.php(98): Sunlight\Database\DatabaseLoader::Sunlight\Database\{closure}()
#2 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/SqlReader.php(186): Sunlight\Database\SqlReader->Sunlight\Database\{closure}()
#3 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/DatabaseLoader.php(34): Sunlight\Database\SqlReader->read()
#4 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/PatchInstaller.php(108): Sunlight\Database\DatabaseLoader::load()
#5 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/MigrationRunner.php(39): Sunlight\Migrator\PatchInstaller->loadSqlDump()
#6 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/PatchInstaller.php(33): Sunlight\Migrator\MigrationRunner->doInstall()
#7 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(703): Sunlight\Migrator\PatchInstaller->install()
#8 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(443): Sunlight\Migrator\MigrationDatabaseStep->doSubmit()
#9 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(267): Sunlight\Migrator\Step->handleSubmit()
#10 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(870): Sunlight\Migrator\StepRunner->run()
#11 {main}
postZaslat odpověď
Postupuju podle návodu, smažu vše krom images a upload a dostanu po spuštění .../migration

Something went wrong
We are sorry, but an unexpected error has occurred while processing your request.

Chybí soubor "config.php". Otevřete /install pro instalaci.

The "config.php" file is missing. Open /install to create it.

k vidění na www.sdh-cesov.cz/migration
Ten config.php si migrátor vytváří ve druhém kroku, ty tu instalaci úplně obejdeš. Tohle co píšeš by mělo být při normálním požadavku, nikoliv v migraci. Že by opět špatné směřování v .htaccess?

Přidej se na Discord, zítra ti to pomohu zmigrovat, ať to tu neřešíme 14 dní v diskusi.
Obnoveno ze zálohy, smazány dočasné soubory v prohlížeči a historie. pstup podle návodu. Při migraci DB nyní dostanu:

Chyba
mysqli_sql_exception: BLOB, TEXT, GEOMETRY or JSON column 'note' can't have a default value in /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/Database.php:103
Stack trace:
#0 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/Database.php(103): mysqli->query()
#1 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/CustomDatabaseLoader.php(22): Sunlight\Database\Database::query()
#2 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/SqlReader.php(98): Sunlight\Migrator\CustomDatabaseLoader::Sunlight\Migrator\{closure}()
#3 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/SqlReader.php(186): Sunlight\Database\SqlReader->Sunlight\Database\{closure}()
#4 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/CustomDatabaseLoader.php(26): Sunlight\Database\SqlReader->read()
#5 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/PatchInstaller.php(110): Sunlight\Migrator\CustomDatabaseLoader::load()
#6 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/MigrationRunner.php(54): Sunlight\Migrator\PatchInstaller->loadSqlDump()
#7 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/PatchInstaller.php(34): Sunlight\Migrator\MigrationRunner->doInstall()
#8 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(703): Sunlight\Migrator\PatchInstaller->install()
#9 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(443): Sunlight\Migrator\MigrationDatabaseStep->doSubmit()
#10 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(267): Sunlight\Migrator\Step->handleSubmit()
#11 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(870): Sunlight\Migrator\StepRunner->run()
#12 {main}

Next Sunlight\Database\DatabaseException: BLOB, TEXT, GEOMETRY or JSON column 'note' can't have a default value

SQL: ALTER TABLE `sdh_user`
CHANGE COLUMN `levelshift` `levelshift` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
CHANGE COLUMN `username` `username` VARCHAR(24) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
CHANGE COLUMN `publicname` `publicname` VARCHAR(24) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL,
CHANGE COLUMN `password` `password` VARCHAR(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
CHANGE COLUMN `logincounter` `logincounter` INT(11) NOT NULL DEFAULT 0,
CHANGE COLUMN `registertime` `registertime` BIGINT(20) NOT NULL DEFAULT 0,
CHANGE COLUMN `activitytime` `activitytime` BIGINT(20) NOT NULL DEFAULT 0,
CHANGE COLUMN `blocked` `blocked` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
CHANGE COLUMN `massemail` `massemail` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
CHANGE COLUMN `wysiwyg` `wysiwyg` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
ADD COLUMN `public` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1 AFTER `wysiwyg`,
CHANGE COLUMN `language` `language` VARCHAR(12) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
CHANGE COLUMN `ip` `ip` VARCHAR(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
CHANGE COLUMN `email` `email` VARCHAR(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
CHANGE COLUMN `avatar` `avatar` VARCHAR(32) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL,
CHANGE COLUMN `note` `note` TEXT COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
DROP COLUMN `avatar_mode`,
DROP COLUMN `web`,
DROP COLUMN `skype`,
DROP COLUMN `msn`,
DROP COLUMN `icq`,
DROP COLUMN `jabber` in /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/Database.php:109
Stack trace:
#0 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/CustomDatabaseLoader.php(22): Sunlight\Database\Database::query()
#1 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/SqlReader.php(98): Sunlight\Migrator\CustomDatabaseLoader::Sunlight\Migrator\{closure}()
#2 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/system/class/Database/SqlReader.php(186): Sunlight\Database\SqlReader->Sunlight\Database\{closure}()
#3 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/CustomDatabaseLoader.php(26): Sunlight\Database\SqlReader->read()
#4 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/PatchInstaller.php(110): Sunlight\Migrator\CustomDatabaseLoader::load()
#5 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/MigrationRunner.php(54): Sunlight\Migrator\PatchInstaller->loadSqlDump()
#6 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/class/PatchInstaller.php(34): Sunlight\Migrator\MigrationRunner->doInstall()
#7 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(703): Sunlight\Migrator\PatchInstaller->install()
#8 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(443): Sunlight\Migrator\MigrationDatabaseStep->doSubmit()
#9 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(267): Sunlight\Migrator\Step->handleSubmit()
#10 /mnt/web-data1/sdh-cesov_cz/public_html/www/migration/index.php(870): Sunlight\Migrator\StepRunner->run()
#11 {main}
Tuhle chybu už jsem viděl, děje se to na některých verzích MySQL databází. Zkusím najít řešení.
Strana: « předchozí 1 2