Vydána nová verze 8.1.0

Kategorie: Novinky

Byla vydána verze 8.1.0. Obsahuje vylepšení plugin systému, zabezpečení uživ. účtů a XSS ochrany a další technické změny.

Seznam změn

 • podpora načítání pluginů z composer balíků (vendor/)
 • autor článku se nyní nezapočítává do počtu zobrazení
 • systém uživatelů
  • změnu e-mailu uživatele je nyní potřeba potvrdit na nové adrese
  • minimální délka hesla je nyní 8 znaků (lze změnit v nastavení)
  • navýšen počet PBKDF2 iterací při hashování hesla
 • ochrana proti XSS
  • přidáno filtrování obsahu stránek, článků a boxů jako prevence možných persistent XSS útoků
   (CVE-2023-48201, reporter: @mechaneus)
  • přidán nastavitelný seznam povolených přípon souborů jako prevence možných persistent XSS útoků
   (CVE-2023-48202, reporter: @mechaneus)
  • oprava chybějícího filtrování HCM modulů v obsahu boxů
 • BBCode
  • přidán nový tag [quote]
  • vylepšení zpracování prázdných řádků kolem tagu [code]
  • oprava vykreslování tagů uvnitř [code]
 • administrace
  • vylepšení seznamu stránek
  • vylepšení zobrazení dlouhých URL v logu
  • vylepšení indikátorů v seznamu boxů (@jdanek)
  • přidána možnost nahradit pluginy v modulu plugins-upload
  • deaktivace admin modulu other-patch pokud projekt používá SunLight konzoli
 • technické změny
  • přesun konfigurace pluginů do plugins/config/
  • přidána možnost definovat base_url v config.php
  • přidány nové extend události:
   • render.meta_generator
   • form.input, form.input.after
   • form.textarea, form.textarea.after
   • form.select, form.select.after
   • article.fallback_thumbnail, article.preview.fallback_thumbnail
  • přidány wrappery kolem výpisů položek (články, příspěvky, apod.)
  • pro renderování formulářových prvků se nyní používají nové Form metody (@jdanek)
  • cache-busting parametr pro URL assetů je nyní hash
  • oprava výstupu Plugin::getAssetPath() s query anebo fragmentem
  • oprava možné chyby v postprev.php pokud chybí obsah
  • nové metody:
   • Form::input(), Form::select(), Form::textarea(), Form::option()
   • Request::hasHeader(), Request::header()
   • GenericTemplates::renderAttrs()
   • Core::isCacheEnabled()
  • breaking-changes:
   • extend událost admin.editor nyní dostává parametr "content" místo "html_content"
   • metoda Filesystem::purgeDirectory() má novou implementaci
   • metoda Form::loadCheckbox() má novou implementaci
   • většina původních properties třídy Plugin je nyní obsažena v property $data
   • smazána nepoužívaná konstanta Core::DIST
   • smazána výjimka PrivilegeException a související logika
   • smazána metoda PluginManager::select()
   • smazány metody Form::restore…(), Form::activateCheckbox(), Form::selectOption(), Form::disableInputUnless()